Advertisements
  • دسته‌ها

  • بایگانی

سریال کره ای امپراطوری آهن (2009) The Iron Empress

سریال کره ای The Iron Empress ،خريد سریال کره ای امپراطوری آهن ، سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد سریال کره ای The Iron Empress ، فروش سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس امپراطوری آهن ، سریال کره ای زيرنويس فارسي The Iron Empress ، فروش سریال کره ای امپراطوری آهن ، فروش پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ،خريد سریال کره ای ، فروش سريال ، خريد پستي سریال کره ای ، فروش سریال کره ای ، خريد سريال ، سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد سریال کره ای The Iron Empress ، فروش سریال کره ای جديد امپراطوری آهن ، خريد پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس فارسي امپراطوری آهن ، فروش سریال کره ای The Iron Empress ، فروش پستي سریال کره ای امپراطوری آهن


سریال امپراطریس چونچو – ملكه آهني ( امپراتور آهن )

پر بیننده ترین و پر طرفدارترین سریال کره ای 2009 ( به سبک جومونگ)

سریال کره ای The Iron Empress ،خريد سریال کره ای امپراطوری آهن ، سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد سریال کره ای The Iron Empress ، فروش سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس امپراطوری آهن ، سریال کره ای زيرنويس فارسي The Iron Empress ، فروش سریال کره ای امپراطوری آهن ، فروش پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ،خريد سریال کره ای ، فروش سريال ، خريد پستي سریال کره ای ، فروش سریال کره ای ، خريد سريال ، سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد سریال کره ای The Iron Empress ، فروش سریال کره ای جديد امپراطوری آهن ، خريد پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس فارسي امپراطوری آهن ، فروش سریال کره ای The Iron Empress ، فروش پستي سریال کره ای امپراطوری آهن


نامهاي ديگر : امپراطریس چونچو ، ملکه آهنی ، ملکه چونچو ، جومونگ 4 (که البته ربطی به سریال جومونگ نداره و صرفا یک اسم است که روی آن گذاشته شده و جا افتاده است)

بازیگران : چه شیرا ، کیم سو اون ، کیم سوک هون ، شین ائ

تعداد ديسك: بخش اول و دوم هر کدام 5DVD

در مجموع 10 دی وی دی

سال ساخت: 2009

سریال کره ای The Iron Empress ،خريد سریال کره ای امپراطوری آهن ، سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد سریال کره ای The Iron Empress ، فروش سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس امپراطوری آهن ، سریال کره ای زيرنويس فارسي The Iron Empress ، فروش سریال کره ای امپراطوری آهن ، فروش پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ،خريد سریال کره ای ، فروش سريال ، خريد پستي سریال کره ای ، فروش سریال کره ای ، خريد سريال ، سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد سریال کره ای The Iron Empress ، فروش سریال کره ای جديد امپراطوری آهن ، خريد پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس فارسي امپراطوری آهن ، فروش سریال کره ای The Iron Empress ، فروش پستي سریال کره ای امپراطوری آهن


داستان این مجموعه مربوطه به سومین ملکه عصر گوریوست که بر علیه مردم تانگیوسیک از مانچوریا میجنگه تا بتونند سرزمینهای قدیم یشون رو احیا کنند.
سریال کره ای The Iron Empress ،خريد سریال کره ای امپراطوری آهن ، سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد سریال کره ای The Iron Empress ، فروش سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس امپراطوری آهن ، سریال کره ای زيرنويس فارسي The Iron Empress ، فروش سریال کره ای امپراطوری آهن ، فروش پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ،خريد سریال کره ای ، فروش سريال ، خريد پستي سریال کره ای ، فروش سریال کره ای ، خريد سريال ، سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد سریال کره ای The Iron Empress ، فروش سریال کره ای جديد امپراطوری آهن ، خريد پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس فارسي امپراطوری آهن ، فروش سریال کره ای The Iron Empress ، فروش پستي سریال کره ای امپراطوری آهن


بانو سانگدوک (چا شیرا) در جوانی بیوه شاه می شود و بعد از مرگ شوهرش ،برادر سانگدوک به سلطنت می نشنید.این اتفاق مصادف با زمانی است که دشمنی گوریو و گوگوریو بیشتر شده و تلاش های سانگدوک برای بیرون کردن دشمنان از مناطق شمالی کشور ، منجر به تهدید وی از جانب شاه (برادرش) می شود.
سریال کره ای The Iron Empress ،خريد سریال کره ای امپراطوری آهن ، سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد سریال کره ای The Iron Empress ، فروش سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس امپراطوری آهن ، سریال کره ای زيرنويس فارسي The Iron Empress ، فروش سریال کره ای امپراطوری آهن ، فروش پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ،خريد سریال کره ای ، فروش سريال ، خريد پستي سریال کره ای ، فروش سریال کره ای ، خريد سريال ، سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد سریال کره ای The Iron Empress ، فروش سریال کره ای جديد امپراطوری آهن ، خريد پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس فارسي امپراطوری آهن ، فروش سریال کره ای The Iron Empress ، فروش پستي سریال کره ای امپراطوری آهن


شاه برای تحت فشار قرار دادن سانگدوک ،تنها فرزند پسری او را نزد خود نگه می دارد و دیدار مادر و فرزند را قدغن میکند….بعد از مدتی شاه که فرزند پسری ندارد و مجبور شده خواهرزاده خود را به عنوان ولیعهد انتخاب کند ،همسر دومی میگیرد تا اینکه….در این سریال ترکیبی از عشق ، مبارزه ،جنگ ،زیاده طلبی و حسرت را می بینید
سریال کره ای The Iron Empress ،خريد سریال کره ای امپراطوری آهن ، سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد سریال کره ای The Iron Empress ، فروش سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس امپراطوری آهن ، سریال کره ای زيرنويس فارسي The Iron Empress ، فروش سریال کره ای امپراطوری آهن ، فروش پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ،خريد سریال کره ای ، فروش سريال ، خريد پستي سریال کره ای ، فروش سریال کره ای ، خريد سريال ، سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد سریال کره ای The Iron Empress ، فروش سریال کره ای جديد امپراطوری آهن ، خريد پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس فارسي امپراطوری آهن ، فروش سریال کره ای The Iron Empress ، فروش پستي سریال کره ای امپراطوری آهن


فرمانروا (زن) چون چو، نوه پادشاه گون (Wang Gun) اولین پادشاه کوریو (The First Emperor of Goryeo) میباشد. او روح بزرگ و بینش پدر بزرگ خود را به میراث برده بود.
سریال کره ای The Iron Empress ،خريد سریال کره ای امپراطوری آهن ، سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد سریال کره ای The Iron Empress ، فروش سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس امپراطوری آهن ، سریال کره ای زيرنويس فارسي The Iron Empress ، فروش سریال کره ای امپراطوری آهن ، فروش پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ،خريد سریال کره ای ، فروش سريال ، خريد پستي سریال کره ای ، فروش سریال کره ای ، خريد سريال ، سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد سریال کره ای The Iron Empress ، فروش سریال کره ای جديد امپراطوری آهن ، خريد پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس فارسي امپراطوری آهن ، فروش سریال کره ای The Iron Empress ، فروش پستي سریال کره ای امپراطوری آهن


فرمانروا چون چو، در برابر دشمنانی که سعی در فروپاشی و نابودی کوریو داشتند مبارزه کرد و فرمانروای زن آهنین لقب گرفت (The Iron Empress)، کسی که از برادر، فرزند پسر و حتی عشق خود برای رسیدن به یک امپراتوری موفق گذشت.
در دوران کوریو، زنان همچون مردان جایگاه داشتند و قدرت و وجهه آنها با مردان برابری داشت.
معنای چون چو : هزار پاییز
سریال کره ای The Iron Empress ،خريد سریال کره ای امپراطوری آهن ، سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد سریال کره ای The Iron Empress ، فروش سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس امپراطوری آهن ، سریال کره ای زيرنويس فارسي The Iron Empress ، فروش سریال کره ای امپراطوری آهن ، فروش پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ،خريد سریال کره ای ، فروش سريال ، خريد پستي سریال کره ای ، فروش سریال کره ای ، خريد سريال ، سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد سریال کره ای The Iron Empress ، فروش سریال کره ای جديد امپراطوری آهن ، خريد پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس فارسي امپراطوری آهن ، فروش سریال کره ای The Iron Empress ، فروش پستي سریال کره ای امپراطوری آهن
سریال کره ای The Iron Empress ،خريد سریال کره ای امپراطوری آهن ، سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد سریال کره ای The Iron Empress ، فروش سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس امپراطوری آهن ، سریال کره ای زيرنويس فارسي The Iron Empress ، فروش سریال کره ای امپراطوری آهن ، فروش پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ،خريد سریال کره ای ، فروش سريال ، خريد پستي سریال کره ای ، فروش سریال کره ای ، خريد سريال ، سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد سریال کره ای The Iron Empress ، فروش سریال کره ای جديد امپراطوری آهن ، خريد پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس فارسي امپراطوری آهن ، فروش سریال کره ای The Iron Empress ، فروش پستي سریال کره ای امپراطوری آهن
سریال کره ای The Iron Empress ،خريد سریال کره ای امپراطوری آهن ، سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد سریال کره ای The Iron Empress ، فروش سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس امپراطوری آهن ، سریال کره ای زيرنويس فارسي The Iron Empress ، فروش سریال کره ای امپراطوری آهن ، فروش پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ،خريد سریال کره ای ، فروش سريال ، خريد پستي سریال کره ای ، فروش سریال کره ای ، خريد سريال ، سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای امپراطوری آهن ، خريد سریال کره ای The Iron Empress ، فروش سریال کره ای جديد امپراطوری آهن ، خريد پستي سریال کره ای The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس The Iron Empress ، سریال کره ای زيرنويس فارسي امپراطوری آهن ، فروش سریال کره ای The Iron Empress ، فروش پستي سریال کره ای امپراطوری آهن
Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: