مردان ایکس 2 (2003) X-Men 2

فيلم X-Men 2 ،خريد فيلم مردان ایکس 2 ، فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ، خريد فيلم X-Men 2 ، فروش فيلم مردان ایکس 2 ، خريد پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم زيرنويس مردان ایکس 2 ، فيلم زيرنويس فارسي X-Men 2 ، فروش فيلم مردان ایکس 2 ، فروش پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ،خريد فيلم ، فروش سريال ، خريد پستي فيلم ، فروش فيلم ، خريد سريال ، فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ، خريد فيلم X-Men 2 ، فروش فيلم جديد مردان ایکس 2 ، خريد پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم زيرنويس X-Men 2 ، فيلم زيرنويس فارسي مردان ایکس 2 ، فروش فيلم X-Men 2 ، فروش پستي فيلم مردان ایکس 2


کارگردان :  Bryan Singer
بازیگران :
Patrick Stewart … Professor Charles Xavier
Hugh Jackman … Logan / Wolverine
Ian McKellen … Eric Lensherr / Magneto
Halle Berry … Storm / Ororo Munroe
Famke Janssen … Jean Grey
Genre: Action | Adventure | Sci-Fi | Thriller
MPAA:Rated PG-13 for sci-fi action/violence, some ***uality and brief language.
Runtime: 133 min
Country: USA
Release Date:May 2nd, 2003

فيلم X-Men 2 ،خريد فيلم مردان ایکس 2 ، فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ، خريد فيلم X-Men 2 ، فروش فيلم مردان ایکس 2 ، خريد پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم زيرنويس مردان ایکس 2 ، فيلم زيرنويس فارسي X-Men 2 ، فروش فيلم مردان ایکس 2 ، فروش پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ،خريد فيلم ، فروش سريال ، خريد پستي فيلم ، فروش فيلم ، خريد سريال ، فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ، خريد فيلم X-Men 2 ، فروش فيلم جديد مردان ایکس 2 ، خريد پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم زيرنويس X-Men 2 ، فيلم زيرنويس فارسي مردان ایکس 2 ، فروش فيلم X-Men 2 ، فروش پستي فيلم مردان ایکس 2


خلاصه داستان: داستان فيلم ، بلافاصله پس از حوادث قسمت اول آغاز می شود . ولورين مرد سر سخت ، در پی يافتن گذشته خود است . ماگنتو شيطان صفت در زندان نيمه آهنی خود بسر می برد . پروفسور چارلز بزرگترين تله پاتيست جهان نيز مشغول اداره مدرسه ايکس است . او در اين مدرسه به ميوتانتهای جوان نحوه استفاده صلح آميز از تواناييهای خارق العاده شان را آموزش می دهد ( ميتانتها موجودات جهش يافته با تواناييهای خارق العاده هستند ) . اما ماگنتو بر خلاف وی معتقد است که ميوتانتها بخاطر توانايي و دانايي بيشتر بايستی بر انسانها و جهان حکومت کنند . در همين هنگام موضوع ميوتانتها تبديل به يک بحث سياسی حساس در ميان انسانها شده است . در اين زمان حادثه سو قصد به جان رئيس جمهور پيش می آيد که توسط يک ميوتانت مرموز به اسم خزنده شب انجام می شود . رئيس جمهور جان سالم بدر می برد اما موج مبارزه با ميوتانتها در سطح کشور براه می افتد . پروفسور چارلز برای پی بردن به راز ترور و جلوگيری از آغاز جنگ ، استورم و دکتر جين گری را روانه می کند . در اين هنگام نيروهای نظامی به رهبری ژنرال استرايکر به مدرسه ايکس حمله کرده و ميوتانتها را بازداشت و محاصره می کنند . اين در حاليست که در واقع استرايکر همان کسی است که در پشت ماجرای ترور بوده و اين نقشه را برای نابودی ميوتانتها طرح کرده است .
فيلم X-Men 2 ،خريد فيلم مردان ایکس 2 ، فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ، خريد فيلم X-Men 2 ، فروش فيلم مردان ایکس 2 ، خريد پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم زيرنويس مردان ایکس 2 ، فيلم زيرنويس فارسي X-Men 2 ، فروش فيلم مردان ایکس 2 ، فروش پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ،خريد فيلم ، فروش سريال ، خريد پستي فيلم ، فروش فيلم ، خريد سريال ، فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ، خريد فيلم X-Men 2 ، فروش فيلم جديد مردان ایکس 2 ، خريد پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم زيرنويس X-Men 2 ، فيلم زيرنويس فارسي مردان ایکس 2 ، فروش فيلم X-Men 2 ، فروش پستي فيلم مردان ایکس 2
فيلم X-Men 2 ،خريد فيلم مردان ایکس 2 ، فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ، خريد فيلم X-Men 2 ، فروش فيلم مردان ایکس 2 ، خريد پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم زيرنويس مردان ایکس 2 ، فيلم زيرنويس فارسي X-Men 2 ، فروش فيلم مردان ایکس 2 ، فروش پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ،خريد فيلم ، فروش سريال ، خريد پستي فيلم ، فروش فيلم ، خريد سريال ، فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ، خريد فيلم X-Men 2 ، فروش فيلم جديد مردان ایکس 2 ، خريد پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم زيرنويس X-Men 2 ، فيلم زيرنويس فارسي مردان ایکس 2 ، فروش فيلم X-Men 2 ، فروش پستي فيلم مردان ایکس 2
فيلم X-Men 2 ،خريد فيلم مردان ایکس 2 ، فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ، خريد فيلم X-Men 2 ، فروش فيلم مردان ایکس 2 ، خريد پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم زيرنويس مردان ایکس 2 ، فيلم زيرنويس فارسي X-Men 2 ، فروش فيلم مردان ایکس 2 ، فروش پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ،خريد فيلم ، فروش سريال ، خريد پستي فيلم ، فروش فيلم ، خريد سريال ، فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ، خريد فيلم X-Men 2 ، فروش فيلم جديد مردان ایکس 2 ، خريد پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم زيرنويس X-Men 2 ، فيلم زيرنويس فارسي مردان ایکس 2 ، فروش فيلم X-Men 2 ، فروش پستي فيلم مردان ایکس 2
فيلم X-Men 2 ،خريد فيلم مردان ایکس 2 ، فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ، خريد فيلم X-Men 2 ، فروش فيلم مردان ایکس 2 ، خريد پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم زيرنويس مردان ایکس 2 ، فيلم زيرنويس فارسي X-Men 2 ، فروش فيلم مردان ایکس 2 ، فروش پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ،خريد فيلم ، فروش سريال ، خريد پستي فيلم ، فروش فيلم ، خريد سريال ، فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ، خريد فيلم X-Men 2 ، فروش فيلم جديد مردان ایکس 2 ، خريد پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم زيرنويس X-Men 2 ، فيلم زيرنويس فارسي مردان ایکس 2 ، فروش فيلم X-Men 2 ، فروش پستي فيلم مردان ایکس 2
فيلم X-Men 2 ،خريد فيلم مردان ایکس 2 ، فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ، خريد فيلم X-Men 2 ، فروش فيلم مردان ایکس 2 ، خريد پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم زيرنويس مردان ایکس 2 ، فيلم زيرنويس فارسي X-Men 2 ، فروش فيلم مردان ایکس 2 ، فروش پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ،خريد فيلم ، فروش سريال ، خريد پستي فيلم ، فروش فيلم ، خريد سريال ، فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ، خريد فيلم X-Men 2 ، فروش فيلم جديد مردان ایکس 2 ، خريد پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم زيرنويس X-Men 2 ، فيلم زيرنويس فارسي مردان ایکس 2 ، فروش فيلم X-Men 2 ، فروش پستي فيلم مردان ایکس 2
فيلم X-Men 2 ،خريد فيلم مردان ایکس 2 ، فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ، خريد فيلم X-Men 2 ، فروش فيلم مردان ایکس 2 ، خريد پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم زيرنويس مردان ایکس 2 ، فيلم زيرنويس فارسي X-Men 2 ، فروش فيلم مردان ایکس 2 ، فروش پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ،خريد فيلم ، فروش سريال ، خريد پستي فيلم ، فروش فيلم ، خريد سريال ، فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ، خريد فيلم X-Men 2 ، فروش فيلم جديد مردان ایکس 2 ، خريد پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم زيرنويس X-Men 2 ، فيلم زيرنويس فارسي مردان ایکس 2 ، فروش فيلم X-Men 2 ، فروش پستي فيلم مردان ایکس 2
فيلم X-Men 2 ،خريد فيلم مردان ایکس 2 ، فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ، خريد فيلم X-Men 2 ، فروش فيلم مردان ایکس 2 ، خريد پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم زيرنويس مردان ایکس 2 ، فيلم زيرنويس فارسي X-Men 2 ، فروش فيلم مردان ایکس 2 ، فروش پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ،خريد فيلم ، فروش سريال ، خريد پستي فيلم ، فروش فيلم ، خريد سريال ، فيلم X-Men 2 ، فيلم مردان ایکس 2 ، خريد فيلم X-Men 2 ، فروش فيلم جديد مردان ایکس 2 ، خريد پستي فيلم X-Men 2 ، فيلم زيرنويس X-Men 2 ، فيلم زيرنويس فارسي مردان ایکس 2 ، فروش فيلم X-Men 2 ، فروش پستي فيلم مردان ایکس 2
Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: