Advertisements
  • دسته‌ها

  • بایگانی

زندگی دوگانه ورونیکا (1991) La double vie de Véronique

فيلم The Double Life of Veronique ،خريد فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد فيلم The Double Life of Veronique ، فروش فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد پستي فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زيرنويس زندگی دو گانه ورونیکا ، فيلم زيرنويس فارسي The Double Life of Veronique ، فروش فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، فروش پستي فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ،خريد فيلم ، فروش سريال ، خريد پستي فيلم ، فروش فيلم ، خريد سريال ، فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد فيلم The Double Life of Veronique ، فروش فيلم جديد زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد پستي فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زيرنويس The Double Life of Veronique ، فيلم زيرنويس فارسي زندگی دو گانه ورونیکا ، فروش فيلم The Double Life of Veronique ، فروش پستي فيلم زندگی دو گانه ورونیکا


زندگی دوگانه ورونیکا:Double vie de Véronique, La

کارگردان:کریستف کیشلوفسکی

نویسنده:کریستف کیشلوفسکی و کریستف پیشویتس

موسیقی :زبگنیوف پرایزنر

بازیگران:ایرنه ژاکوب ،الکساندر باردینی ،یرزی گودجکو

محصول ۱۹۹۱ فرانسه -لهستان

فيلم The Double Life of Veronique ،خريد فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد فيلم The Double Life of Veronique ، فروش فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد پستي فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زيرنويس زندگی دو گانه ورونیکا ، فيلم زيرنويس فارسي The Double Life of Veronique ، فروش فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، فروش پستي فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ،خريد فيلم ، فروش سريال ، خريد پستي فيلم ، فروش فيلم ، خريد سريال ، فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد فيلم The Double Life of Veronique ، فروش فيلم جديد زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد پستي فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زيرنويس The Double Life of Veronique ، فيلم زيرنويس فارسي زندگی دو گانه ورونیکا ، فروش فيلم The Double Life of Veronique ، فروش پستي فيلم زندگی دو گانه ورونیکا


ورونیکا در پاریس است، ورونیکا در لهستان است، ورونیکا عاشق می‌شود، ورونیکا  به طور خدادای  صدای بسیار خوبی دارد و در یک گروه مشهور موسیقی بعنوان خواننده کُر انتخاب می‌شود ولی در اولین برنامه رسمی خود درحین اجرا در می‌گذرد، ورونیکا در لهستان غم بزرگی را احساس می‌کند و به استاد صدای خود می گوید دیگر ادامه نمی‌خواهد ادامه دهد و در یک مدرسه مشغول به آموزش موسیقی می‌شود …

 

فيلم The Double Life of Veronique ،خريد فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد فيلم The Double Life of Veronique ، فروش فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد پستي فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زيرنويس زندگی دو گانه ورونیکا ، فيلم زيرنويس فارسي The Double Life of Veronique ، فروش فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، فروش پستي فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ،خريد فيلم ، فروش سريال ، خريد پستي فيلم ، فروش فيلم ، خريد سريال ، فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد فيلم The Double Life of Veronique ، فروش فيلم جديد زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد پستي فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زيرنويس The Double Life of Veronique ، فيلم زيرنويس فارسي زندگی دو گانه ورونیکا ، فروش فيلم The Double Life of Veronique ، فروش پستي فيلم زندگی دو گانه ورونیکا


کریستف کیشلوفسکی را یکی از تاثیرگذارترین و بزرگترین اساتید سینما می‌دانند. استاد مسلمی که به درستی یک سینما به نام او اختصاص یافته است:سینمای کیشلوفسکی.

کریستف کیشلوفسکی خالق فیلم های بزرگی مانند شانس کور، آماتور، ده فرمان، و سه گانه آبی، سفید، قرمز، فیلم زندگی دوگانه ورونیکا را قبل از سه رنگ ساخت. به نوعی با توجه به شباهت‌های فراوان در ساختار و محتوا، فیلم زندگی دوگانه ورونیکا را پیش درآمدی بر سه رنگ کیشلوفسکی می‌دانند. موضوع فیلم زندگی دوگانه ورونیکا به مانند سایر آثار این استاد مسلم سینما به مقوله تقدیر و تصادف می‌پردازد. شاید خلاصه داستانی که در بالا نوشته شد کمی گنگ باشد ولی فیلم این گونه نیست. خلاصه داستان نوشتن برای آثار کیشلوفسکی بسیار سخت است زیرا فیلم‌های او قصه ندارند. ولی نه بدان معنا که محتوا ندارند. بلکه شخصیتهای هر فیلم بخشی از زندگی خود را بازی می‌کنند. بخشی که معمولا غم‌انگیز است. نوع نگاه کیشلوفسکی به جهان پیرامونی غم‌انگیز است؛ غمی فلسفی! از این رو نور نقش بسیار زیادی در فیلم هایش دارند که به طور معمول نور ملایم و کم می‌باشد.

زندگی دوگانه ورونیکا به نوعی بخش‌های از سه گانه بعدی او را در خود دارد. این فیلم مانند سه رنگ شخصیت محوری آن یک زن است. هرچند ارتباط فیلم با موسیقی مخاطب را به یاد آبی می‌اندازد و حضور درخشان ایرنه ژاکوب برای مخاطب قرمز را تداعی می کند. البته فیلمساز در فیلم با تاکید بر روی رنگ‌قرمز در ورونیکا بخصوص روی شال ورونیکا که در حالتهای مختلف نمایش داده می‌شود از همان ابتدا زمینه های ذهنی برای قرمز داشته است.


فيلم The Double Life of Veronique ،خريد فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد فيلم The Double Life of Veronique ، فروش فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد پستي فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زيرنويس زندگی دو گانه ورونیکا ، فيلم زيرنويس فارسي The Double Life of Veronique ، فروش فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، فروش پستي فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ،خريد فيلم ، فروش سريال ، خريد پستي فيلم ، فروش فيلم ، خريد سريال ، فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد فيلم The Double Life of Veronique ، فروش فيلم جديد زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد پستي فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زيرنويس The Double Life of Veronique ، فيلم زيرنويس فارسي زندگی دو گانه ورونیکا ، فروش فيلم The Double Life of Veronique ، فروش پستي فيلم زندگی دو گانه ورونیکا


ایرنه ژاکوب جوان در زندگی دوگانه ورونیکا می‌درخشد. شخصیت یک زن غمگین را به نحوی درخشان اجرا می‌کند. بیشتر فیلم‌های کیشلوفسکی دارای نماهای آرام و ثابت است و نمایش دغدغه و نامیدی در چهره بازیگرانش با استفاده از نمای نزدیک است. همین مورد بازی بازیگران را سخت می‌کند ولی ایرنه‌ژاکوب جوان، به خوبی از عهده آن بر می‌آید. موسیقی در فیلم‌های کیشلوفسکی کارکرد متفاوتی دارد. موسیقی در فیلم‌های او بخشی از فیلم است. معمولن شخصیت‌های فیلم‌های او درگیر موسیقی در فیلم هستند. موسیقی آثار کیشلوفسکی بسیار زیبا و تاثیر گذارند. به طوری که موسیقی آثار او را به تنهایی و بدون فیلم نیز می‌توان بارها شنید. موسیقی ورونیکا نیز همین‌گونه است این مورد مدیون دوست و یار همیشگی این فیلمساز، استاد بزرگ موسیقی، زبگنیوف پرایزنر، است.

 

فيلم The Double Life of Veronique ،خريد فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد فيلم The Double Life of Veronique ، فروش فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد پستي فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زيرنويس زندگی دو گانه ورونیکا ، فيلم زيرنويس فارسي The Double Life of Veronique ، فروش فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، فروش پستي فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ،خريد فيلم ، فروش سريال ، خريد پستي فيلم ، فروش فيلم ، خريد سريال ، فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد فيلم The Double Life of Veronique ، فروش فيلم جديد زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد پستي فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زيرنويس The Double Life of Veronique ، فيلم زيرنويس فارسي زندگی دو گانه ورونیکا ، فروش فيلم The Double Life of Veronique ، فروش پستي فيلم زندگی دو گانه ورونیکا


چند نکته:

کیشلوفسکی تمایل داشته است برای نقش ورونیکا از اندی مک داول استفاده کند. خیلی خوشحالم که ایرنه ژاکوب دوست داشتنی جایگزین او شد.

جالب است بدانید کیشلوفسکی برای معافیت از سربازی یک رژیم سخت غذایی می گیرد ولی  در جلسه کمیسیون پزشکی  در زمانی حدود شش ساعت به توصیف این مسئله می پردازد که چگونه به مادرش برای استفاده از یک پریز برق کمک کرده و به این ترتیب باعث می شود به عنوان یک شیزوفرن حاد از خدمت نظام وظیفه معاف شود.

فیلمهای کیشلوفسکی هم اکنون در دانشگاه های معتبر جهان در رشته سینما تدریس می شوند.

به نقل از وبلاگ دوست داشتنی نیما http://www.neema.blogfa.com

 

فيلم The Double Life of Veronique ،خريد فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد فيلم The Double Life of Veronique ، فروش فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد پستي فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زيرنويس زندگی دو گانه ورونیکا ، فيلم زيرنويس فارسي The Double Life of Veronique ، فروش فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، فروش پستي فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ،خريد فيلم ، فروش سريال ، خريد پستي فيلم ، فروش فيلم ، خريد سريال ، فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد فيلم The Double Life of Veronique ، فروش فيلم جديد زندگی دو گانه ورونیکا ، خريد پستي فيلم The Double Life of Veronique ، فيلم زيرنويس The Double Life of Veronique ، فيلم زيرنويس فارسي زندگی دو گانه ورونیکا ، فروش فيلم The Double Life of Veronique ، فروش پستي فيلم زندگی دو گانه ورونیکا

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: